Értékesítést támogató, raktárkezelő program készletnyilvántartással:

ALAP csomag
 • 3 felhasználó hozzáféréssel
 • Vásárlás esetén időkorlát nélküli licenc

Számla

szabadon és tetszőlegesen definiálható számlatömbök
Az értékesítést támogató szoftver segítséget nyújt abban is, hogy a számlatömböket felokosítva (kerekítési szabályok megadása, nyomtatványformák, bankszámlaszámok ..stb), a készletnyilvántartással, raktárkezeléssel összekapcsolva állítsák ki a számlát. A számlatömbökhöz meghatározhatjuk, amennyiben a raktárkezelő programot, modult is használják, hogy mely raktárral legyen kapcsolatban. Képes egyszerre több raktárt is kezelni, a számlázásnál megadható, hogy mely raktár készletnyilvántartásával dolgozzon, de alapértelmezetnek (amely a számlaíráskor automatikusan felkínálódik) egy raktár állítható be.
devizás számla kiállítása
Különböző devizás számlák kiállítása az értékesítést támogató szoftverben egy számlatömbben is lehetséges a forintos számlákkal együtt, de a forintos kerekítési szabályok miatt javasolt a forintosat a devizástól külön számlatömbben kezelni.
számlasablonok, „Korábbi” funkció
Az értékesítést támogató szoftver a gyors számlakiállítás támogatása céljából előre definiált, tetszőleges számú számlasablonokat lehet létrehozni, melyből egy alapértelmezettként beállítható (amely azt jelenti, hogy a számlatömbbe belépve rögtön felkínálódik). A számlasablon létrehozásával megadható, a számla kötelező elemei ezek a sablonok tetszőlegesen változtathatóak), így az értékesítés támogatása még hatékonyabb, mert a kötelező elemeket a szoftver véglegesítéskor leellenőrzi, a törzsadatokból automatikusan beemeli és az esetleges kötelező elem hiánya esetén jelez a felhasználónak. A korábbi számla funkcióval a korábbi értékesítés számlája beemelhető és szerkeszthető, mint egy új számla.
termék, szolgáltatás kezelése
Az értékesítés támogatása nemcsak a termékekre, hanem a szolgáltatásokra is igaz. Törzsadatoknál a szolgáltatások is felvehetők, mint termékek és különböző árformákat rendelhetünk hozzá. Így lehetőség van arra, hogy készletnyilvántartás nélkül is hatékonyan, gyorsan számlázzuk a szolgáltatásokat.
több nyelven megadható a termék neve
Az értékesítést támogató szoftver partner moduljánál, a partnereknél a kommunikációs nyelv megadható, amely alapján a kereskedelmi program számláz, ajánlatot készít el. Ezáltal nem kell minden esetben kiválasztani a számla, ajánlat, beszerzés megrendelése esetén a nyelvet, mert a kereskedelmi program automatikusan veszi a partner törzsadataiból a nyelvi beállítást, amely alapján elkészíti az adott bizonylatot.
tetszőleges termékleírás definiálás
A készletnyilvántartás, raktárkezelő program nagy előnye, hogy szabadon definiált, tetszőleges hosszúságú, több nyelven megadható a termék leírása a terméktörzsben, amely akár nyomtatáskor, akár a beszerzés kezelésekor, az ajánlat írások, vagy számlázáskor a nyomtatványra kerül.
tetszőleges árkategória hozzárendelés
Az értékesítést támogató szoftver az értékesítést a tetszőleges ártípusok, árkategóriák kialakításában segíti. Ezeket az árkategóriákat különböző devizában megadhatók, vagyis egy terméknek pl. listaára lehet HUF,EUR, USD…stb A különböző árkategóriák a partnerhez rendelhetőek, így az ajánlatok, számlák készítésekor a program automatikusan számol a partnernél megadott alapértelmezett árkategóriával.
akciós árak kezelése
Akciók csak bizonyos ideig tartanak, de amikor aktuálisak, akkor automatikusan azon az áron szükséges értékesíteni a terméket, különben a vevő reklamál. Az értékesítést támogató szoftverünk lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározzuk az akciós árat termékenként egy megadott időszakra, amelyet a szoftver figyel és automatikusan az akciós árat emeli be a számlára, ha az adott időszakban az adott termékre talál akciós árat.
szerződéses árak kezelése
Az értékesítés támogatása megjelenik abban is, hogy amennyiben egy adott partnerrel szerződést kötünk termékre, vagy szolgáltatásra egy meghatározott áron, akkor az a szerződésben meghatározott ár szerint kerüljön leszámlázásra, mindaddig, amíg a szerződés szól. Ezt nagyon egyszerűen és gyorsan rögzíthetjük úgy is a szoftverben, hogy a termékhez felvesszük az adott partner szerződéses árát.
beszállítói árak megadása
A beszerzés kezelése az értékesítés támogatása mellett nagyon fontos. A beszállítói árak megadásával a raktárkezelő program, készletnyilvántartás dolgozik és az adott partnertől történő beszerzés esetén automatikusan felkínálja a termékhez felvett beszerzési árat. A beszerzési ár a termékhez partnerrel adható meg.
raktárkezelés
A számlatömbhöz több raktár is megadható, amennyiben a raktárkezelő programot is kívánják használni készletnyilvántartásra. A több raktár esetén egy alapértelmezett a számlatömbhöz kiválasztható, ez kínálódik fel automatikusan, de természetesen ez módosítható a számla elkészítésekor és választható másik raktár is. A programban több raktárkezelési mód is beállítható, így a számla a beállítás alapján ellenőrzi és figyelmeztet a raktáron lévő termék állapotáról (van-e raktáron).
tetszőleges számú azonosító kezelése (cikkszám, vonalkód)
A készletnyilvántartás egyik fő erőssége, hogy a terméktörzsnél több azonosító (tetszőleges számú és fajtájú) megadható. Az értékesítést támogató szoftverünkbe megadható, hogy mely alapértelmezett azonosító kerüljön midig rá a számlára, ajánlatra, beszerzésre, illetve a partnerhez is rendelhető egy termékazonosító. Például, amennyiben Ön egy multinacionális cégnek szállít, aki kéri a saját azonosítóját, de Önnek fontos az Ön saját azonosítója is, úgy lehetőség van mindkettőt feltüntetni az adott bizonylaton automatikusan.
kategóriák kezelése
A készletnyilvántartás, a raktárkezelő program, partner modul lehetőséget ad a különböző termék, partnerkategóriák kialakítására, amely alapján különböző lekérdezések érhetők el a rendszerben. Egy adott termék, partner több kategóriába is tartozhat. A kategóriák és azok számának definiálása tetszőleges.
jellemzők megadása
A készletnyilvántartás, raktárkezelő program terméktörzse lehetőséget biztosít a tetszőleges számú és fajtájú jellemzők definiálására.
csatolmányok kezelése
Az értékesítést támogató szoftver minden moduljánál lehetőség van csatolmányok kezelésére, dokumentumokat, képek csatolhatók a rendszerbe. A készletnyilvántartásnál a termékhez is lehet dokumentumokat képeket csatolni.
szállítólevélből számla készítése (szállítók összevonása)
A készletnyilvántartás során a raktárkezelő programban kiállított szállítóleveleket csoportosan is számlázhatjuk, megnézhetjük, hogy mely szállítólevelek nincsenek még leszámlázva.

Készlet

tetszőleges számú raktár
Az értékesítést támogató szoftver része a raktárkezelő program, a készletnyilvántartás. A készletnyilvántartó modul lehetőséget biztosít tetszőleges számú raktár kialakítására, amelyhez külön hozzáférési jogosultságok köthetők.
előkészített, tervezett és véglegesített raktármozgások kezelése
A készletnyilvántartás során készíthető előkészített raktári mozgás, amely piszkozat még és később kerül véglegesítésre, továbbá az értékesítést támogató szoftver beállításától függően a számlatömb paraméterei alapján tervezett raktári mozgást is készíthet a számla, amely az áru kiadásakor, a raktáros véglegesíti és nyomtatja ki a raktárkiadási bizonylatot. A beszerzés kezelése is lehetőséget ad arra, hogy a beszerzés teljesítésekor beállítható, hogy végleges, előkészített, vagy tervezett raktári mozgást (bevételezést) készítsen a beszerzésmodul.
szállítólevél készítés
A raktárkezelő program készletnyilvántartó moduljában a raktári kiadásból, vagy rögtön a kiadás során szállítólevél nyomtatható. Szállítólevél készíthető az értékesítő modul teljesítési objektumából is. A szállítólevél készíthető árral és ár nélkül. A szállítólevelek csoportosan a számlamodulban leszámlázhatók.
listák: termékkarton, leltárlista, árrés-lista nyomtatása
Az értékesítést támogató szoftver lehetőséget biztosít különböző készletnyilvántartással és értékesítéssel, valamint beszerzéssel kapcsolatos információk kinyerésére.
lekérdezések: termékmozgás adatok, bizonylatok
A raktárkezelő program készletnyilvántartásában megtalálható raktári mozgások lekérdezhetőek, a bevételezésnél, kiadásnál készült bizonylatokat pdf-ben automatikusan tárolja a rendszer.
Forgalom listák
Készletnyilvántartás alapján termékkategóriák, könyvelési csoport, egyedi azonosítók, raktár és gyűjtőkód szerinti lekérhetők a forgalmi listák a raktárkezelő programból.
Egyedi azonosítók kezelése
Készletnyilvántartás kezeli az egyedileg azonosított termékeket is. A raktárkezelő program a bevételezésnél és a kiadásánál (itt felkínálja a lehetőségeket) is megköveteli, az egyedi azonosítók feltüntetését amennyiben a rendszerben ez beállításra kerül a termék törzsadatoknál.
SARZS kezelése
A SARZS azonosítókkal, akár a termékek tárolásának, lejárati idejének beazonosítását is biztosítja a készletnyilvántartás.
Lejárati határidő kezelése
A készletnyilvántartásba feltüntethetjük bevételezésnél a termék lejárati határidejét. A SARZS, vagy egyedi azonosító segítségével a raktárkezelő program a kiadásnál feltünteti a választható tételeknél a lejárati határidőt
Gyűjtőkódozás
A készletnyilvántartás különböző kimutatásainak elősegítésére a készletmozgásokat a különböző mozgás nemeken kívül még gyűjtőkódokkal is elláthatók. Egy tételhez tetszőleges számú gyűjtőkód rendelhető. A raktárkezelő programban szabadon definiálhatók a gyűjtők megnevezése (gép, munkaszám..stb.)
Import funkció
Bevételezés és kiadásnál a raktárkezelő programban lehetőség van tömeges importadatok fogadására.
dokumentum, fájl csatolás
A raktárkezelő programban, modulban a termékek törzsadatán kívül a raktári mozgásoknál is lehetőség van csatolmányok, dokumentumok becsatolására.
több deviza kezelése
Az értékesítést támogató szoftver készletnyilvántartásában is lehetőség van a termékeket több devizában tárolni, bevételezni. A mozgásárat a rendszer a könyvelési devizára számítja át.
költség ráosztása tételenként és fejben
A készletnyilvántartásba vétel során a beszerzett termékekre különböző költségeket oszthatunk rá. z történhet tételekre közvetlenül, de történhet értékszerinti súlyozással elosztva a bizonylaton szereplő termékekre.
Intrastat
A raktárkezelő program az Instrastat bevallást is támogatja.

Termék modul

tetszőleges számú árforma meghatározása (devizában is)
Az értékesítést támogató szoftver az értékesítést a tetszőleges ártípusok, árkategóriák kialakításában segíti. Ezeket az árkategóriákat különböző devizában megadhatók, vagyis egy terméknek pl. listaára lehet HUF,EUR, USD…stb A különböző árkategóriák a partnerhez rendelhetőek, így az ajánlatok, számlák készítésekor a program automatikusan számol a partnernél megadott alapértelmezett árkategóriával.
beszállítói árak rögzítése (időszak megadásával)
A beszerzés kezelése az értékesítés támogatása mellett nagyon fontos. A beszállítói árak megadásával a raktárkezelő program, készletnyilvántartás dolgozik és az adott partnertől történő beszerzés esetén automatikusan felkínálja a termékhez felvett beszerzési árat. A beszerzési ár a termékhez partnerrel adható meg.
akciós árkezelés (időszak megadásával)
Akciók csak bizonyos ideig tartanak, de amikor aktuálisak, akkor automatikusan azon az áron szükséges értékesíteni a terméket, különben a vevő reklamál. Az értékesítést támogató szoftverünk lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározzuk az akciós árat termékenként egy megadott időszakra, amelyet a szoftver figyel és automatikusan az akciós árat emeli be a számlára, ha az adott időszakban az adott termékre talál akciós árat.
szerződéses ár kezelése (időszak megadásával)
Az értékesítés támogatása megjeleni abban is, hogy amennyiben egy adott partnerrel szerződést kötünk termékre, vagy szolgáltatásra egy meghatározott áron, akkor az a szerződésben meghatározott ár szerint kerüljön leszámlázásra, mindaddig, amíg a szerződés szól. Ezt nagyon egyszerűen és gyorsan rögzíthetjük úgy is a szoftverben, hogy a termékhez felvesszük az adott partner szerződéses árát.
többnyelvű termékmegnevezés
A készletnyilvántartásban a termékhez több nyelven megadható a termék megnevezése. A partnernél megadott kommunikációs nyelvet a program automatikusan használja, így például egy számla kiállításánál nem kell külön nyelvet választani, a partner megadását követően, az értékesítést támogató, kereskedelmi szoftver automatikusan beemeli a kommunikációs nyelv által megkövetelt nyelven szereplő termékmegnevezést.
tetszőleges számú kategorizálás lehetősége
A készletnyilvántartás, a raktárkezelő program, partner modul lehetőséget ad a különböző termék, partnerkategóriák kialakítására, amely alapján különböző lekérdezések érhetők el a rendszerben. Egy adott termék, partner több kategóriába is tartozhat. A kategóriák és azok számának definiálása tetszőleges
tetszőleges számú jellemzők felvétele
A készletnyilvántartás, raktárkezelő program terméktörzse lehetőséget biztosít a tetszőleges számú és fajtájú jellemzők definiálására
környezetvédelmi termékdíj adatok
A készletnyilvántartó programban lehetőség van megadni termékenként a termékhez tartozó termékdíj kódot, tömeget és a termékdíj típusát.
statisztikai csoportok létrehozása
A statisztikai csoportok segítségével a készletnyilvántartásban megadhatók másodlagos mértékegységek, például egy darab cső az 10 kg, az feltüntethetjük egy csoport és egy arányszám megadásával.
megjegyzés, leírás nyelvenként a termékhez rendelhető, amely a számlán a tételsorban megjelenik
A készletnyilvántartás, raktárkezelő program nagy előnye, hogy szabadon definiált, tetszőleges hosszúságú, több nyelven megadható a termék leírása a terméktörzsben, amely akár nyomtatáskor, akár a beszerzés kezelésekor, az ajánlat írások, vagy számlázáskor a nyomtatványra kerül.
dokumentum, fájl, kép csatolható a termékhez
Az értékesítést támogató szoftver minden moduljánál lehetőség van csatolmányok kezelésére,dokumentumokat, képek csatolhatók a rendszerbe. A készletnyilvántartásnál a termékhez is lehet dokumentumokat képeket csatolni.

Pénzügy

pénztárkezelés
Az értékesítést támogató szoftver lehetőséget biztosít a felhasználónak abban, hogy a teljes pénzügyi rendszer megvásárlása nélkül is képes legyen a pénztárának kezelésére. A pénztár több devizában is vezethető.
vevőszámlák kiegyenlítésének vezetése
Az értékesítést támogató szoftver a vevőszámlák kiegyenlítésének vezetését a pénzügyi modulban biztosítja. A részkiegyenlítések, részhatáridőket is kezel a kereskedelmi program.
fájlcsatolás (dokumentumok, szkennelt iratok csatolása)
Az értékesítést támogató szoftver minden moduljánál lehetőség van csatolmányok kezelésére,dokumentumokat, képek csatolhatók a rendszerbe.
gyűjtőkódos többdimenziós analitika
A kereskedelmi program különböző kimutatásainak elősegítésére a készletmozgások, számlák gyűjtőkódozhatóak. Egy tételhez tetszőleges számú gyűjtőkód rendelhető. A kereskedelmi programban szabadon definiálhatók a gyűjtők megnevezése (gép, munkaszám, stb.)
partner szerinti analitika (vevő)
Számla lista partner egyenleg, lejárt számla, kintlévőség lista található az értékesítést támogató szoftverben.
előkészítet bizonylatok kezelése (módosítás, törlés)
tetszőleges számú pénzügyi napló
Az értékesítést támogató szoftver lehetőséget biztosít arra, hogy a számlatömbhöz különböző pénzügyi naplókat rendeljünk. egy számlatömbhöz egy pénzügyi napló rendelhető.
A csomagokhoz rendelhető modulok:
• Feladat/eseménykezelő modul
• Iktató modul
• Értékesítési modul
• Beszerzési modul
• + Felhasználó vásárlása: 10%-a a licenc értékének
Képek a programból

 • Áfalista
 • Bank
 • Főkönyv
 • Partner
 • Számla
 • Számlabrowser
 • Termék másolata
 • Termék
 • Vevőnapló

RENDELJEN MOST!

500 000,- Ft rendelés felett adunk 4 óra konzulens szolgáltatást ajándékba

Az akció részletei »

Kérdése van? Hívjon!

Telefon:
• (1) 577-0111 • (1) 577-0168
• 30/269-9736 • 30/575-4418

Kapcsolat oldal »


Miért ajánljuk kereskedelmi programjainkat?

Tovább »

Tudjon meg többet! Gyakori kérdések

Tovább »

Tekintse meg referenciáinkat

- amely később vállalatirányítási rendszerré is kinőheti magát

Tovább »